Old front page

Application for the CNM 2016 is open! Click HERE.

More information in the menu above.

__________________________________

David Kragh Sørensen & Marcus Bernack Larsen, performs C. Nielsens ‘Irmelin Rose’.

See all the videos from last years masterclass in Denmark
The Orchestra part of the Carl Nilsen Masterclass was held in Vilnius, Lithuania
teasegrid
See all the pictures from last years masterclass in Vilnius
The Danish Institute of Culture in the Baltic states, has covered this years Masterclass in Vilnius. Read here

Overrækkelse af donation fra Fionia Fond. CNM repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Lars-Bo Hermansen og bestyrelsessekretær Kirsten Hornbak. Fonden repræsenteret ved direktør Knud Gether.

Overrækkelse af donation fra Fionia Fond. CNM repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Lars-Bo Hermansen og bestyrelsessekretær Kirsten Hornbak. Fonden repræsenteret ved direktør Knud Gether.

Carl Nielsen Masterclass was established in 2005. Each year, 40-60 young talented musicians in the ages of 15-25 gather in the autumn holiday to play classical music in orchestra, chamber music and as solo master classes. The Funen composer Carl Nielsen is of course part of the repertoire. The participants stem from all over the country, from music foundation courses to the music conservatories. Furthermore, we have established a collaboration with international music conservatories such as for example the Royal Academy of Music in London and the Xing Hai Conservatory in Guangzhou, China. Through the collaboration with ESTA (The European String Teachers Association) we also have participants from Russian, Baltic and Finnish conservatories and advanced schools of music. During the last couple of years, we have also arranged Carl Nielsen Masterclasses abroad. In 2011 we visited Guangzhou, China and in 2015 we are arranging a Carl Nielsen Masterclass in Vilnius, Lithuania. Find us on facebook! Here you will be able to find more pictures as well as contact with other participants!

 


David Kragh Sørensen & Marcus Bernack Larsen, fremfører C. Nielsens ‘Irmelin Rose’.

Se alle videoerne fra sidste års masterclass i Assens.

 

Carl Nielsen Masterclassens orkesterdel blev afholdt i Vilnius, Litauen
teasegrid
Se alle billederne fra sidste års masterclass i Vilnius
Læs engelsk omtale fra Det Danske Kulturinstitut i Baltikum. Læs her

Overrækkelse af donation fra Fionia Fond. CNM repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Lars-Bo Hermansen og bestyrelsessekretær Kirsten Hornbak. Fonden repræsenteret ved direktør Knud Gether.

Overrækkelse af donation fra Fionia Fond. CNM repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Lars-Bo Hermansen og bestyrelsessekretær Kirsten Hornbak. Fonden repræsenteret ved direktør Knud Gether.

Carl Nielsen Masterclass har eksisteret siden 2005. Hvert år samles 40-60 unge, talentfulde musikere i alderen 15-25 år i efterårsferien, for at spille klassisk musik sammen i orkester, kammermusik og som solo masterclass. Den fynske komponist Carl Nielsen er en selvfølgelig del af repertoiret. Deltagerne kommer fra hele landet, MGK og musikkonservatorierne. Herudover er der etableret et samarbejde med en række internationale musikkonservatorier, heriblandt Royal Academy of Music i London og Xing Hai Conservatory i Guangzhou i Kina. Takket været samarbejdet med ESTA (European String Teachers Association) er der også deltagere fra russiske, baltiske og finske konservatorier og videregående musikskoler. De senere år har vi også arrangeret Carl Nielsen Masterclass i udlandet. I 2011 gik turen til Guangzhou i Kina og i 2015 bliver der arrangeret et Carl Nielsen Masterclass i Vilnius i Litauen. Find os på facebook! Her finder du flere billeder og kontakt til andre deltagere!