Concept

Carl Nielsen Masterclass – et fynsk talentudviklingsprojekt for unge musikere

”I Fyn er alting anderledes end i den øvrige verden, og hvem, der giver sig tid til at lytte, skal nok erfare det. Bierne synger på en egen måde med en særlig fynsk klang. Den fynske sang har ynde, hengivelse og bølgende varme”.

Carl Nielsen Masterclass har siden 2005 være afholdt i Assens Kommune med stor succes. Projektet er koordineret af ”Foreningen for fremme af unge talenter indenfor klassisk musik i Danmark”. Væsentlige samarbejdspartnere er Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, (www.smks.dk), Musikalsk Grundkursus Fyn, (Odense Musikskole, www.odensemusikskole.dk ) samt Den 11. Musikskole (www.fynskemusikskoler.dk), som er de fynske musikskolers fælles talentarbejde med lørdagsskoler og orkestre.
Foreningen for fremme af unge talenter indenfor klassisk musik i Danmark arbejder for, at Carl Nielsen Masterclass bliver et decideret fynsk samarbejdsprojekt til glæde for unge fynske, danske og internationale musiktalenter og fynske koncertgængere.
Samtidig vil foreningen fortsætte med at promovere Carl Nielsen, og dermed Fyn, på internationalt niveau.

The Carl Nielsen Masterclass har følgende overordnede formål:

At…

2014-03-16 12_44_20-CNM2014 projektbeskrivelse.pdf – Google Chrome

  •  øge ambitionsniveauet blandt unge talenter indenfor klassisk musik
  •  skabe øget erfaring blandt unge med orkestersammenspil
  •  bygge broer mellem unge musiktalenter i Danmark og udlandet
  •  give unge musikere adgang til andre musikkulturer
  •  bidrage til større profilering/eksponering af unge talenter indenfor klassisk musik

Afledte effekter:

  • større fokus på Carl Nielsen som fynsk kulturarv
  • udvidede muligheder for publikumsoplevelser af klassisk orkestermusik på hele Fyn
  • At inspirere unge til at prøve kræfter med en klassisk kunstart til eksponeringen af fynsk kultur – såvel nationalt som internationalt

Generelt:
The Carl Nielsen Masterclass skal bidrage til at finde, fastholde og udvikle2014-03-16 12_46_02-CNM2014 projektbeskrivelse.pdf – Google Chrome
unge danske talenter indenfor klassisk musik. Den årlige CNM skal være en optimal ramme for at dyrke talentet yderligere. CNM skal gennemføres i en international atmosfære med basis i den fynske kulturarv, samt udfordre og stimulere de unges kendskab til klassisk musik.

Mødet med Carl Nielsens musik, udført af unge, skal være med til at gøde jorden for at nye kunstneriske talenter kan fostres på Fyn, samt skabe en ny generation af kunstudøvere og kulturbrugere på Fyn.

The Carl Nielsen Masterclass er et ’best practise’ projekt, som stimulerer børn og unges forhold til den klassiske musik i almindelighed og til Carl Nielsen og det 20. og 21. århundreds musik i særdeleshed.

Med venlig hilsen
Uffe Most